RakkoTools

XML Şema Oluşturucu

XML'den XML şema tanımı (XSD) oluşturma

Xのアイコン
Favorilere ekle
XSD Tasarımı:
İçerik Türleri

Bu araç can

XML dizesinden veya dosyasından bir XSD (XML Şeması Tanımı) oluşturun.

XML şeması tasarım türü

  • Russian Doll - One küresel öğesi, diğer tüm öğeler yerel öğelerdir
  • Salami Slice - Tümü küresel öğelerdir
  • Venetian Blind - ' Russian Doll 'uzantısı, bir küresel öğe, diğer tüm öğeler yerel öğelerdir


İçerik türü

  • akıllı (varsayılan) - değere göre türü ayarlayın
  • dize kümesi tüm dize türlerini

İçin yararlı

  • İstemciden işlemden önce alınan XML dosyasının içeriğinin (gerekli veri, veri türü, uzunluk, aralık vb.) Doğruluğunu kontrol eden programcılar veya testçiler

ilgili araçlar